• Hỗ trợ trực tuyến 
  Phụ trách quản lý
  Chat Yahoo Mr An
  avatar
    0988.097.646
    an_cntt@adcomputer.vn
  Kinh Doanh Phân phối
  Chat Yahoo Mr Minh Trung

  avatar
    0985.135.533
    kinhdoanhad@gmail.com

  Kinh Doanh Phân phối
  Chat Yahoo Mr Hiệp
  avatar
    0904.776.722
   
  Kinh Doanh Phân phối
  Chat Yahoo Mr Tuân
  avatar
    0987.039.135
    tuanbq82@gmail.com
  Kinh Doanh Phân phối
  Chat Yahoo Mr Công
  avatar
    0974.196.796
    thecong021287@gmail.com
  Kinh Doanh phân phối
  Chat Yahoo Mr Quang
  avatar
    0982.869.102
    quang.kd6@gmail.com
  PT dự án
  Chat Yahoo Ms Dung
  avatar
    0987.039.135
   phuongdungad@gmail.com
  Bảo Hành 1
  Chat Yahoo Mr Hoàng Long
  avatar
    0943.189.980
   
  Bảo Hành2
  Chat Yahoo Ms Phương
  avatar
    090.218.5566
   
  Kinh Doanh Phân phối
  Chat Yahoo Mr Trần Trung
  avatar
    0904.319.979
   
  Kinh Doanh Phân phối
  Chat Yahoo Ms Phương
  avatar
    0974.423.823
   
  Kinh Doanh Phân phối
  Chat Yahoo Mr Luận
  avatar
    0983.238.383
   
  Kinh Doanh Phân phối
  Chat Yahoo Ms Vân Anh
  avatar
    0917.550.889
   
 • Tin tức nổi bật

  Doanh nghiệp nên chọn gói sản phẩm Kaspersky Endpoint Security for Business nào?

    15/11/2016

    Nguyễn Thị Phương Dung

  Kasperskey Endpoint Security for Business (KESB) gồm 4 gói sản phẩm Core, Select, Advanced và Total.

  Bảng thông tin gói sản phẩm KESB

   

  Trường hợp 1: Hệ thống chỉ có máy trạm (các máy tính nhân viên) không có máy chủ. Doanh nghiệp chọn gói sản phẩm Core. 

  Trường hợp 2: Hệ thống mạng vừa có máy trạm và máy chủ, không có mail server và internet gateway. Doanh nghiệp chọn một trong hai gói Select hoặc Advanced. Gói Advanced bao gồm tất cả các tính năng của gói Select nhưng được bổ xung thêm tính năng mã hóa dữ liệu và các tính năng quản trị hệ thống.

  Trường hợp 3: Hệ thống mạng vừa có máy trạm, máy chủ, mail server, không có internet gateway. Doanh nghiệp chọn một trong các gói:

  + Gói Select + Kaspersky Security for Mail Server (add on)

  +Gói Advanced + Kaspersky Security for Mail Server (add on)

  + Total

  >>>Kaspersky Small Office Security (KSOS) – sản phẩm doanh nghiệp nhỏ

  Trường hợp 4: Hệ thống mạng vừa có máy trạm, máy chủ, internet gateway, không có mail server. Doanh nghiệp bạn chọn một trong các gói:

  + Gói Select + Kaspersky Security for Internet Gateway (add on)

  + Gói Advanced + Kaspersky Security for Internet Gateway (add on)

  + Total

  Trường hợp 5: Hệ thống mạng vừa có máy trạm, máy chủ, mail server, internet gateway. Doanh nghiệp chọn một trong các gói:

  + Select + Kaspersky Security for Mail Server (Add-on) + Kaspersky Security for Internet Gateway (Add-on) + Advanced + Kaspersky Security for Mail Server (Add-on) + Kaspersky Security for Internet Gateway (Add-on)

  + Total

  Yêu cầu hệ thống

  Máy trạm: Các máy tính cài đặt hệ điều hành Windows (XP, Vista, 7, 8), Mac OS, các HĐH máy trạm Linux

  Máy chủ: Các máy tính cài đặt HĐH Windows Server (2003, 2008, 2012), Novell Netware, các HĐH máy chủ Linux

  Smartphone & Tablet: Android, iOS, Windows Phone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian

  Mail Server: Microsoft Exchange Server (2003, 2007, 2010), Linux Mail Server (Exim, Postfix, Qmail, Sendmail), Lotus Notes/Domino (7, 8)

  Internet Gateway: Microsoft ISA Server 2006, Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010, Squid   - Microsoft SharePoint Server 2007, 2010

  Xem Thêm

  Những phiên bản Kaspersky dành cho doanh nghiệp vừa và lớn

  Kaspersky Small Office Security (KSOS) – sản phẩm doanh nghiệp nhỏ

  Đóng góp ý kiến