Chi phí dự tính: 0 đ

1. RAM - BỘ NHỚ TRONG

2. VGA - CARD MÀN HÌNH

`

Cấu hình tham khảo

PC Cho Văn PhòngXem tất cả

PC Cho GameXem tất cả

PC Cao CấpXem tất cả