" An Phát tuyển dụng nhân sự tháng 3/2019 - ADComputer custom term paper

An Phát tuyển dụng nhân sự tháng 3/2019

13/03/2019, 14:34
by adcomputer 13/03/2019, 14:34

Tuyển nhân sự kho

Nhiệm vụ : Thực thi công việc trong kho, hỗ trợ nhập xuất kho, sắp xếp hàng hóa trong kho, Sắp xếp hàng hóa khoa học, ngăn nắp. Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/xuất hàng, chuyển cho bộ phận kế toán theo quy định. Theo dõi hàng hóa xuất/nhập/tồn hàng ngày; đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu và thực hiện thủ tục đặt hàng Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho và quản lý theo nguyên tắc nhập trước xuất trước.

Yêu cầu: Có sức khỏe tốt. Chu đáo, cẩn trọng, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao Lý lịch rõ ràng.

Liên hệ:Ms. Phạm Cúc: 0983451098
Mail: hcns@anphatpc.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *