" Doanh nghiệp nên chọn gói sản phẩm Kaspersky Endpoint Security for Business nào? - ADComputer custom term paper

Doanh nghiệp nên chọn gói sản phẩm Kaspersky Endpoint Security for Business nào?

24/09/2019, 16:58
by adcomputer 24/09/2019, 16:58

Kasperskey Endpoint Security for Business (KESB) gồm 4 gói sản phẩm Core, Select, Advanced và Total.

Bảng thông tin gói sản phẩm KESB

Trường hợp 1: Hệ thống chỉ có máy trạm (các máy tính nhân viên) không có máy chủ. Doanh nghiệp chọn gói sản phẩm Core.

Trường hợp 2: Hệ thống mạng vừa có máy trạm và máy chủ, không có mail server và internet gateway. Doanh nghiệp chọn một trong hai gói Select hoặc Advanced. Gói Advanced bao gồm tất cả các tính năng của gói Select nhưng được bổ xung thêm tính năng mã hóa dữ liệu và các tính năng quản trị hệ thống.

Trường hợp 3: Hệ thống mạng vừa có máy trạm, máy chủ, mail server, không có internet gateway. Doanh nghiệp chọn một trong các gói:

+ Gói Select + Kaspersky Security for Mail Server (add on)

+Gói Advanced + Kaspersky Security for Mail Server (add on)

+ Total

>>> Kaspersky Small Office Security (KSOS) – sản phẩm doanh nghiệp nhỏ

Trường hợp 4: Hệ thống mạng vừa có máy trạm, máy chủ, internet gateway, không có mail server. Doanh nghiệp bạn chọn một trong các gói:

+ Gói Select + Kaspersky Security for Internet Gateway (add on)

+ Gói Advanced + Kaspersky Security for Internet Gateway (add on)

+ Total

Trường hợp 5: Hệ thống mạng vừa có máy trạm, máy chủ, mail server, internet gateway. Doanh nghiệp chọn một trong các gói:

+ Select + Kaspersky Security for Mail Server (Add-on) + Kaspersky Security for Internet Gateway (Add-on) + Advanced + Kaspersky Security for Mail Server (Add-on) + Kaspersky Security for Internet Gateway (Add-on)

+ Total

Yêu cầu hệ thống

Máy trạm: Các máy tính cài đặt hệ điều hành Windows (XP, Vista, 7, 8), Mac OS, các HĐH máy trạm Linux

Máy chủ: Các máy tính cài đặt HĐH Windows Server (2003, 2008, 2012), Novell Netware, các HĐH máy chủ Linux

Smartphone & Tablet: Android, iOS, Windows Phone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian

Mail Server: Microsoft Exchange Server (2003, 2007, 2010), Linux Mail Server (Exim, Postfix, Qmail, Sendmail), Lotus Notes/Domino (7, 8)

Internet Gateway: Microsoft ISA Server 2006, Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010, Squid   – Microsoft SharePoint Server 2007, 2010

Xem Thêm

>>> Những phiên bản Kaspersky dành cho doanh nghiệp vừa và lớn

>>> Kaspersky Small Office Security (KSOS) – sản phẩm doanh nghiệp nhỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *