" So sánh tốc độ mining ETH, ZEC, XMR của các card màn hình cày coin trên thị trường - ADComputer custom term paper

So sánh tốc độ mining ETH, ZEC, XMR của các card màn hình cày coin trên thị trường

26/09/2019, 15:45
by adcomputer 26/09/2019, 15:45

Bảng so sánh tốc độ mining ETH, ZEC, XMR của các card màn hình đào coin phổ biến trên thị trường hiện nay như RX 470, RX 480, RX 570, RX 580, GTX 1060, GTX 1070, GTX 1080 và GTX 1080 ti.

Tốc độ mining của RX 470 4GB với ETH là 24.5mh/s, 28.5mhz khi mod, XMR 750H/s và Zec là 270 sol/s.

Tốc độ mining của card màn hình RX 470 8GB là 25mh/s với ETH, 29mh/s khi mod bios, XMR +-750h/s và ZEC là +-270 H/s

Tốc độ mining của card màn hình RX 480 4GB với đồng ETH là 26.4mh/s, 30.2 mh/s khi mod bios, XMR 800h/s và ZEC 270H/s

Tốc độ mining của card màn hình RX 480 8GB với đồng ETH là 26.9mh/s, 31.5 khi mod bios, XMR 800h/s và ZEC 270H/s.

Tốc độ mining của card màn hình RX 570 8GB với đồng ETH 26.5mh/s, 28.3 mh/s khi mod bios, XMR 600h/s và ZEC 290 sol/s

Tốc độ mining của card màn hình RX 580 8GB với đồng ETH 26.8 mh/s, 29.3mh/s khi mod bios, XMR 650h/s và ZEC 315 sol/s

Tốc độ mining của card màn hình GTX 1060 với đồng ETH 17 – 19mh/s, XMR 425 h/s và ZEC 300-350sols/s

Tốc độ mining của card màn hình GTX 1060 mining với đồng ETH 25mh/s, XMR 550 h/s, ZEC 300-325sols/s.

Tốc độ mining của card màn hình GTX 1070 với đồng ETH 25-30mh/s, XMR 475h/s, ZEC 425 – 450sols/s

Tốc độ mining của card màn hình GTX 1080 ETH 4-5mh/s (23mh/s Linux), XMR 475h/s, ZEC 600sols/s

Tốc độ mining của card màn hình GTX 1080 ti với đồng ETH 28-32mh/s, XMR 485-535h/s và ZEC 660-710Sols/s

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *