" 𝟒 𝐥𝐨̂̃𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐞 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐞 𝐀𝐢𝐫𝐩𝐨𝐝𝐬 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐤𝐡𝐚̆́𝐜 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 - ADComputer custom term paper

𝟒 𝐥𝐨̂̃𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐞 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐞 𝐀𝐢𝐫𝐩𝐨𝐝𝐬 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐤𝐡𝐚̆́𝐜 𝐩𝐡𝐮̣𝐜

07/12/2021, 11:26
by adcomputer 07/12/2021, 11:26
𝟒 𝐥𝐨̂̃𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐞 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐞 𝐀𝐢𝐫𝐩𝐨𝐝𝐬 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐤𝐡𝐚̆́𝐜 𝐩𝐡𝐮̣𝐜
𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐠𝐡𝐞́𝐩 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢
♦️ Nếu AirPods của bạn không thể kết nối với iPhone hay iPad thì cũng đừng quá lo lắng. Bạn có thể khắc phục bằng cách đưa chúng trở về hộp sạc của mình trong khoảng 10s sau đó rút ra và đeo lại vào tai của bạn.
♦️ Nếu cách trên vẫn không thể giải quyết được tình trạng này, bạn hãy thử tắt và bật lại Bluetooth, sau đó tiếp tục lặp lại các bước như trên.
𝐂𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐠𝐨̣𝐢 𝐠𝐢𝐚́𝐧 đ𝐨𝐚̣𝐧
♦️ Cách xử lý nhanh nhất cho lỗi này chính là thử nhận cuộc gọi bằng một bên tai nghe.
♦️ Nếu cách trên vẫn không hiệu quả thì bạn có thể thử cách sau. Đầu tiên bạn vào Cài đặt >> Chọn Bluetooth >> Nhấp vào biểu tượng “i” >> Chọn Micro bên trái hoặc phải theo mong muốn.
𝐏𝐢𝐧 𝐲𝐞̂́𝐮
♦️ Đầu tiên bạn hãy chắc chắn rằng Automatic Ear Detection được bật. Chế độ này sẽ giúp tai nghe của bạn sử dụng nguồn năng lượng thấp, về cơ bản là tắt khi người dùng không sử dụng chúng.
♦️ Nhưng nếu bạn đã bật tính năng này mà vẫn không làm thay đổi thời lượng sử dụng pin thì cách cuối cùng chính là Reset lại AirPods
𝐒𝐮̛̣ 𝐜𝐨̂́ 𝐚̂𝐦 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡
♦️ Nếu tai nghe của bạn có âm thanh kém và thường xuyên bị ngắt kết nối tại nhà của bạn thì bạn có thể theo dõi thiết bị gây nhiễu và di chuyển thiết bị hoặc sử dụng AirPods ở một khu vực khác.
♦️ Ngoài ra Wifi cũng là một trong những yếu tố gây nhiễu âm thanh cho AirPods, đặc biệt là khi bạn đang gọi điện thoại. Bạn có thể thử tắt Wifi trong khi thực hiện các cuộc gọi. Nếu âm thanh vẫn nhiễu thì hãy thử Reset nó lại nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *